Wildcard og venteliste

Vi vil i løpet av dagen ta høyde for wildcard-listen og flytte over personer fra ventelisten til listen over påmeldte. De som blir flyttet over får e-post om dette.

Det ble dessverre ikke sendt ut frist for betaling i e-posten som automatisk ble sendt ut. Frist er 14 dager, så 15. april 2014. Etter dette vil vi igjen frigi de plassene som det ikke er betalt deltakeravgift for.

Mvh. KSU-frisbee.